Kategorie: Články

Výroční členská schůze Road 146 " 2013 "

Výroční členská schůze Road 146

21. dubna 2013

Je těžké najít slova, která by zřetelně přiblížila a vybarvila atmosféru tohoto jarního setkání. Byla hřejivá, nejen svými slunečními paprsky, nýbrž i teplem, vyzařujícím z lidských srdcí. Jedním slovem krásná. A přesto je to málo, vždyť po dlouhé zimě, i absenci obecenství bratrských setkání, bylo cítit mocné povzbuzení. To povzbuzení bylo nejen díky přijetí Krnovských bratří a sester, kdy jsme se s nimi mohli podělit o velkém úseku cesty, který náš klub mohl od roku 2005 urazit. To povzbuzení, bylo jistě též díky mocné přítomnosti Ducha svatého, který byl celému setkání přítomen. Čas společného jídla a odpolední siesta pohody, jen umocnila ryzost tohoto společenství. Nechyběla ani trocha plánování letošní sezóny, kterou jsme právě začali a na jejíž průběh se velmi, velmi těšíme. Vždyť, to co je v ní pro nás připraveno, bude jistě požehnané. Možná, byla přítomna i trocha té boží bázně, kdy jsme si mohli s pokorou uvědomit, že byť naše plány, úsudky a představy, byly leckdy odlišné, Bůh nás stále držel, neopustil a přiváděl zpět k sobě. Toto výroční setkání klubu, bylo již osmé v pořadí a my vstupujeme do devátého roku společné jízdy, kterou nejedeme sami, ale s naším Bohem. Kéž všechna ta předchozí léta byla pro nás povzbuzením a mnohými zkušenostmi, které dnes dokážeme plně využít. Nová sezóna je před námi a proto, vstupme do ní směle. Kdo položí ruku na pluh, nedívá se zpět, a kdo na motocyklu zařadí za jedna, jede vpřed. Dej nám Bože pro letošní sezónu vědět a znát Tvou vůli, stejně jako ty správné cesty. A taky, kéž máme vždy pevnou a jistou stopu, která nás přivede vždy zpět, do našich domovů, ke svým rodinám, ale především k Tobě…

Slova Žalmu 23 říkají „… dobrota a milosrdenství provázet nás budou po všechny dny našeho žití. Do Hospodinova domu se budem vracet do nejdelších časů…“

print Formát pro tisk

stránek . . . .