Kategorie: Články

Campfest 2013

Ranč Králova Lehota

Nebylo to poprvé, co jsme jako motoklub Road 146 byli pozváni na Slovensko na velký křesťanský festival Campfest  na Ranči v  Královej Lehote, abychom se alespoň maličko zapojili do velmi pestrého a bohatého programu, který organizátoři pro mladé přichystali. MPK (mládež pre Krista) jsou velmi horliví a pracovití. Velmi jsem se těšil na tu nezapomenutelnou letní atmosféru prosycenou modlitbami, chválami, silnými duchovními zážitky a dojetím. Jako bych se ocitl v jiném světě, kolem sami krásní lidé, alespoň takový dojem jsem měl, usměvaví, ochotní, přátelští.

Při procházení údolím ranče, stanovým městečkem, na jehož konec nebylo možné dohlédnout, k hlavním scénám, bylo ze všech stran slyšet hudbu a chvály. Do toho uprostřed údolí zřetelný hlas kazatelů předčítajících pasáže Bible, Božího slova. Když okolo druhé hodiny ranní utichly reproduktory na hlavních scénách a účastníci kempu se pomalu odebírali do svých stanů k spravedlivému spánku, život v kempu přesto neustal. Z jednoho stanu bylo až do rána slyšet tlumené zvuky modliteb a chvalozpěvů. Mnoho věcí na mně udělalo velký dojem, ale asi největší to modlitební zázemí. Velmi často jsem během celého Campfestu viděl hloučky modlících se lidí, za stany na jejichž podiu běžel hlavní program,  v poradenském centru byli připravení modlitebníci a po výzvách které zněly z podia, měli opravdu co dělat. Mnoho lidí za nimi přicházelo, aby se svěřili se svými těžkostmi, aby se spolu modlili a hledali cestu pro svůj další život.

Svědectví mnohých, kteří se na podiu podělili o svůj životní příběh a jejich cestu za Bohem byla dojemná a silná, v mnohých očích byly vidět slzy dojetí a vděčnosti Bohu.

A to je jen střípek z toho, co lze na Campfestu zažít.

My jsme dorazili většinou na Campfest až v pátek a jak už to bývá, naše dunící stroje tak trochu upoutaly pozornost mnohých účastníků. Po rozbalení stanů na našem vyhrazeném místě jsme připravili klubový stánek s letáky a knížkou o motorkářích „Křížem krážem na scéně“. Mnoho lidí se u nás zastavilo na kus řeči a se zájmem si vzali knížku. V sobotu dopoledne jsme se rozhodli pro vyjížďku k nedaleké vodní nádrži Liptovská Mara. V tropickém dni to bylo úžasné osvěžení a tak po vysoukání se z rozpálených motocyklových kombinéz nikdo neváhal ani minutu a rázem jsme se všichni chladili v průzračné vodě jezera, kochajíc se krásnými scenériemi kolem. To nemělo chybu.

Po tomto skvělém výletu a obědě jsme se vraceli zpět do tábora, kde nás čekalo sportovní a soutěžní odpoledne, které jsme měli připravit pro účastníky kempu.  A tak po dopoledním relaxu opět do práce, připravit jednotlivé disciplíny, prostředky a také odměny pro soutěžící. Jak už to bývá, zpočátku přišlo málo lidí, ale jak ostatní viděli, co se tam děje, měli jsme za chvíli plné ruce práce. Obzvláště malá motorka si nevydechla ani na chvíli, neustále v obležení malých kluků, kteří se nekompromisně drali dopředu, aby se svezli první. Házení motocyklových pneumatik, závody na koloběžkách, nebo zatloukání hřebíků si našlo své příznivce. A tak po vyčerpávajícím žhavém odpoledni jsme našli osvěžení v nedaleké říčce. Večerní programy ve stanech opět skvělé, jak by taky né, hvězdy jako Hillsong London, Graham Kendrick, Timothy, eSPé, Tretí deň a mnohé další nezklamaly. Dokonce náš videoklip „Motorky a cena života“ na závěr dne sklidil úspěch.

Co říct na závěr? Velmi vydařená a požehnaná akce. Děkuji všem, kteří se zúčastnili a zapojili do společného díla. Bůh Vám žehnej.
Libor

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.

stránek . . . .